Start » Nyheter

Nyheter

2016 | 2012 | 2011 | 2010 | Alla

ProPak för professionell användning

Datum: 2010-03-17
HotTubs&Co fortsatta satsning på utveckling och driftstabilitet för professionella användare har resulterat i press och referat i fackpress. HMCO Groups satsning på ProPak och luktfria bad med ultraviolett ljus som vattenrening intresserar den professionella marknaden.
Hot tubs, i Sverige kallade spabad för hemanvändning eller som en del i en spa- hotell- eller konferensmiljö kräver någon typ av vattenrening. Traditionellt har klor och brom använts från större allmänna pooler till hemmabadet. Som komplement till detta har de flesta tillverkarna använt sig av Ozonrening, där vattnet steriliseras av tillfört ozon.
Ozon är en naturlig växthusgas som behövs för att rena luften på marknivå. Ozonet oxiderar föroreningar snabbt och bryter oftast ner dessa till koldioxid och vatten. Dock lämpar sig ozon sämre tillsammans med brom, då bromat bildas, vilket kan vara ett problem då många upplever en bättre badkomfort vid användande av brom, då det ger mindre påverkan av lukt än klor. Detta kan vara extra viktigt i en krävande hotell- eller spamiljö.

© HotTubs&Co HMCO Group Sweden HMCO International 2010-2016