Start » Hot Tubs Spabad » ProPak

321 | 350 | 360 | 380 | 538 | 550 | 580 | 725 | 740 | 750 | Övrigt | ProPak | 

Vattenrening med UV-ljus
Traditionellt har klor och brom använts från större allmänna pooler till hemmabadet. Som komplement till detta har de flesta tillverkarna använt sig av Ozonrening, där vattnet steriliseras av tillfört ozon.

Ozon är en naturlig växthusgas som behövs för att rena luften på marknivå. Ozonet oxiderar föroreningar snabbt och bryter oftast ner dessa till koldioxid och vatten. Dock lämpar sig ozon sämre tillsammans med brom, då bromat bildas, vilket kan vara ett problem då många upplever en bättre badkomfort vid användande av brom, då det ger mindre påverkan av lukt än klor. Detta kan vara extra viktigt i en krävande hotell- eller spamiljö. Vårt alternativ kallar vi UV Clear Tech.

Tekniken består i en UV-tub, där badvattnet passerar en ultraviolett stråle, med samma teknik som använts i decennier vad gäller dricksvattenrening, där 100%-ig desinficering uppnås. Tekniken kan inte ersätta klor- och bromanvändning fullt ut, men möjliggör en minskning av användning av kemikalier.

Extra värmare
Vid användning hela kvällar vintertid, utomhus med öppet lock, kan det för anläggningen vara en god investering att öka värmarkapaciteten. Som enkelt upgrade har vi ett +3KW-pack, där man dubblar värmarkapaciteten och tillför 6 KW värme. För än mer extrem användning finns möjligheten genom Protectekniken att öka detta ytterligare enligt kundens önskemål.

Extra teknikpaket
Stora anläggningar med driftskrav om 24/365 erbjuds ett extra teknikpaket för 100%-ig kontinuerlig drift. Paketet ägs och finns på plats hos kunden för ev byte även under extrema väderförhållanden. HotTubs&Co har utvecklat detta concept.
-
-

© HotTubs&Co HMCO Group Sweden HMCO International 2010-2016